Podręcznik użytkownika

Copyright © 2019. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), wersja 3.0 lub późniejsza.

Współtwórcy

Heitor de Bittencourt. Mathias Neumann

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2019.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

Data publikacji i wersja oprogramowania

Opublikowano 4 Marca 2019

Wprowadzenie

Kalkulator PCB pozwala na obliczanie najbardziej istotnych aspektów projektowych bez opuszczania środowiska programu KiCad.

Kalkulator PCB zawiera następujące opcje:

 • Regulatory napięć

 • Szerokości ścieżek

 • Prześwit

 • Linia transmisyjna

 • Tłumiki RF

 • Kolory kodów

 • Klasy płytek

Regulatory napięć

Regulatory napięć

Ten panel kalkulatora pozwala dobrać wartości rezystorów potrzebnych w układach liniowych regulatorów napięć (klasycznych lub LDO) do ustalenia napięcia wyjściowego takiego regulatora.

Regulatory napięć

Dla Standardowego, napięcie wyjściowe V_out jest funkcją zawerającą wartości napięcia referencyjnego V_ref i rezystorów R_1 oraz R_2 opisaną zależnością:

Regulatory napięć

W przypadku regulatora trójkońcówkowego, występuje też wartość korekcyjna uwzględniająca prąd I_adj wypływający z wyjścia ustalającego napięcie V_out:

Regulatory napięć

Ten prąd zwykle nie przekracza 100uA i może zostać pominięty, ale z zachowaniem pewnych środków ostrożności.

Aby użyć tego kalkulatora, wprowadź parametry regulatora Typ , V_ref i w razie potrzeby I_adj, następnie wybierz pole, które chcesz obliczyć (jeden z rezystorów lub napięcie wyjściowe), i wprowadź pozostałe dwie wartości.

Szerokości ścieżek

Kalkulator szerokości ścieżek oblicza szerokość ścieżek rysowanych na obwodzie drukowanym na potrzeby zakładanego prądu. Wykorzystuje formuły z normy IPC-2221 (dawniej IPC-D-275).

Szerokości ścieżek

Prześwit

Na poniższym zrzucie widać, że można określić napięcie międzyścieżkowe, by kalkulator podał poprawne wartości.

Wartości minimalne bazują na wartościach określonych w normie IPC-2221.

Prześwit

Linie transmisyjne

Teoria linii transmisyjnych jest kamieniem węgielnym w nauczaniu zjawisk radiowych i inżynierii mikrofalowej.

W tym kalkulatorze można wybrać różne rodzaje linii i ich specjalne parametry.

Linie transmisyjne

Tłumiki RF

Za pomocą panelu Tłumika RF można obliczyć jego właściwości wybierając najpierw jego typ:

 • Typu Pi

 • Typu T

 • Mostkowy typu T

 • Splitter rezystorowy

oraz zmian wszystkich tych parametrów.

Tłumiki RF

Kolory kodów

Ten panel jest pomocny przy ustalaniu wartości rezystancji rezystorów które zostały opisane kolorowymi paskami. Używając go należy najpierw określić tolerancję danego rezystora: 10%, 5% lub równą lub mniejszą niż 2%. Na przykład:

 • Yellow Violet Red Gold: 4 7 x100 ±5% = 4700 Ohm, 5% tolerance

 • 1kOhm, 1% tolerance: Brown Black Black Brown Brown

Kolory kodów

Klasy płytek

Klasy płytek