Podręcznik użytkownika

Copyright © 2010-2016. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), wersja 3.0 lub późniejsza.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Zespół programu KiCad.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2015.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

Data publikacji i wersja oprogramowania

Opublikowane 4 Lutego 2015.

1. Wprowadzenie do GerbView

GerbView to przeglądarka plików Gerber (w formacie RS274X) oraz plików wierceń Excellon. Pozwala na wyświetlenie do 32 warstw jednocześnie.

By uzyskać więcej informacji na temat formatu plików Gerber należy przeczytać Specyfikację formatu plików Gerber. Szczególy na temat fomratu plików Excellon można znaleźć w Opisie formatu Excellon.

2. Interfejs użytkownika

2.1. Główne okno aplikacji

gerbview_main_screen_png

2.2. Top toolbar

gerbview_top_toolbar_png

gerbview_clear_layers_png

Wyczyszczenie wszystkich warstw

gerber_file_png

Wczytywanie plików Gerber

gerbview_drill_file_png

Wczytywanie plików wierceń Excellon

sheetset_png

Ustawienie rozmiaru strony

print_button_png

Drukowanie

zoom_in_png zoom_out_png

Powiększanie i pomniejszanie

zoom_redraw_png

Przerysowanie widoku

zoom_fit_in_page_png

Dopasowywanie powiększenia do okna

gerbview_top_layer_png

Wybór aktywnej warstwy

gerbview_top_dcode_png

Highlight items of selected D Code on the active layer

gerbview_top_info_png

Wyświetla informacje o aktywnej warstwie

2.3. Lewy pasek narzędzi

gerbview_left_toolbar_png

grid_png

Włącza lub wyłącza wyświetlanie siatki

polar_coord_png

Włącza lub wyłącza wyświetlanie współrzędnych polarnych

unit_inch_png unit_mm_png

Wybór pomiędzy jednostkami w milimetrach lub calach

cursor_shape_png

Wybór kształtu kursora

pad_sketch_png

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla elementów błyskowych (jak np. pola lutownicze)

track_sketch_png

Display lines in sketch (outline) mode

opt_show_polygon_png

Wybór trybu wyświetlania (pełny lub zarys) dla wypełnień

gerbview_show_negative_objects_png

Pokazywanie obiektów negatywowych w kolorach cieni

show_dcodenumber_png

Pokazuje / ukrywa wartości D-kodów (dla elementów używających D-kodów)

gbr_select_mode0_png gbr_select_mode1_png gbr_select_mode2_png

Wybór trybu wyświetlania: raw/nakładkowy/przeźroczysty

layers_manager_png

Pokazuje / Ukrywa panel z wyborem warstw

2.4. Panel zarządzania warstwami

gerbview_layer_manager_png

Menadżer warstw kontroluje wyświetlanie poszczególnych warstw. Strzałka wskazuje aktywną warstwę, i każda z warstw może być wyświetlona bądź ukryta przez zmianę stanu znacznika.

Polecenia przypisane klawiszom myszy:

  • Lewy klawisz: Wybór aktualnej warstwy

  • Prawy klawisz: opcje ukrycia/pokazania/sortowania warstw

  • Środkowy klawisz (na znacznikach koloru): wybór aktualnego koloru warstwy

3. Polecenia menu

3.1. Menu plik

gerbview_file_menu_png
  • Eksport do Pcbnew ma ograniczoną możliwość eksportowania plików Gerber do Pcbnew. Końcowy rezultat zależy od tego, jaka funkcjonalność formaty RS-274X została użyta w oryginalnych plikach Gerber: np. elementy rastrowe nie mogą zostać skonwertowane (zwykle obiekty negatywowe), obiekty błyskowe są konwertowane na przelotki, linie zaś są konwertowane na ścieżki (lub grafikę dla warstw nie będących sygnałowymi).

3.2. Menu Ustawienia

gerbview_preferences_menu_png

3.3. Menu Różne

gerbview_misc_menu_png
  • Lista D-Kodów pokazuje D-kody jakie zostały użyte oraz ich parametry.

  • Pokaż źródło pokazuje zawartość pliku Gerber z aktywnej warstwy w edytorze tekstu.

  • Wyczyść warstwę kasuje zawartość aktywnej warstwy.

4. Tryby wyświetlania

GerbView posiada trzy tryby wyświetlania, które mogą być użyteczne w określonych sytuacjach.

Zapamiętaj
Tryb nakładkowy i przeźroczystości dostarcza lepszych obrazów, ale może być wolniejszy niż tryb raw na tym samym komputerze.

4.1. Tryb Raw

Ten tryb jest wybierany za pomocą ikony gbr_select_mode0_png . Każdy plik i każdy element w pliku jest rysowany w porządku takim, w jakim zostały załadowane warstwy. Jednakże, aktywna warstwa jest rysowana jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) będą widoczne artefakty na obecnie rysowanych warstwach.

gerbview_mode_raw_stack_png

4.2. Tryb nakładkowy

Wywoływany ikoną gbr_select_mode1_png , każdy plik jest rysowany w porządku takim, jak został załadowany. Ponownie aktywna warstwa jest rysowana jako ostatnia.

Gdy w plikach Gerber będą elementy negatywowe (rysowane na czarno) nie będzie widać artefaktów na obecnie rysowanych warstwach, ponieważ tryb ten rysuje każdy z plików w lokalnym buforze przed pokazaniem warstwy na ekranie.

gerbview_mode_raw_stack_png

4.3. Tryb przeźroczysty

Użyj polecenia gbr_select_mode2_png by przełączyć się na ten tryb pracy, gdzie nie występują artefakty i warstwy są mieszane razem z aktywną warstwą na samej górze.

gerbview_mode_transparency_png

4.4. Nakładanie warstw

W trybie raw lub nakładkowym, aktywna warstwa będzie na wierzchu ponad innymi warstwami i będzie przykrywać elementy poniżej.

Tutaj, warstwa 1 (niebieska) jest warstwą aktywną (oznacza to strzałka z lewej) i dlatego jest rysowana przed warstwą 3 (zieloną):

gerbview_layer_select_1_png

Oznaczenie warstwy drugiej (zielonej) przesuwa tą warstwę na samą górę:

gerbview_layer_select_2_png

5. Przesuwanie elementów

Elementy można zaznaczać poprzez przytrzymanie lewego klawisza myszy i narysowanie prostokąta zaznaczenia. Zwolnienie klawisza powoduje pobranie elementów. Kliknięcie lewym klawiszem zaś umieszcza wybrane elementy w danym miejscu.

6. Drukowanie

By wydrukować warstwy, należy użyć narzędzia Drukuj dostępnego pod ikoną print_button_png lub odpowiadającej mu opcji z menu Plik.

Uwaga

Należy upewnić się, czy elementy znajdują się w obszarze wydruku. Użyj narzędzia ikony sheetset_png by wybrać odpowiedni format strony.

Nie należy zapominać, że fotoplotery używają zwykle dużego pola roboczego, znacznie przekraczającego rozmiar strony używany w drukarkach. Przesunięcie wszystkich warstw może być zatem konieczne.