Podręcznik użytkownika

This document is Copyright © 2010-2015 by it’s contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), version 3.0 or later.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Zespół programu KiCad.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2015.

Kontakt

Please direct any bug reports, suggestions or new versions to here:

Data publikacji i wersja oprogramowania

Opublikowane 4 Lutego 2015.

1. Wprowadzenie do GerbView

GerbView to przeglądarka plików Gerber (w formacie RS274X), która umożliwia również przeglądanie plików wierceń generowanych przez Pcbnew (w formacie Excellon).

Potrafi ona wyświetlić do 32 plików (odrębnych warstw) pochodzących z plików Gerber i/lub plików wierceń.

Pliki mogą być wyświetlane w trybie transparentnym jak i trybie nakładkowym, w formie stosu.

For more information about the Gerber file format please have a read at the specification in The Gerber File Format Specification - Ucamco.

2. Główne okno programu

3360000029F09D033B0_png

3. Top toolbar

3150000002942B9EBC2_png

gerbview_clear_layers_png

Clear all layers

gerber_file_png

Load Gerber files

gerbview_drill_file_png

Load drill files (Excellon format from Pcbnew)

sheetset_png

Set page size for printing and show/hide page limits

print_button_png

Open print dialog

zoom_in_png zoom_out_png

Zoom in and out

zoom_redraw_png

Refresh screen

zoom_fit_in_page_png

Zoom fit in page

09900000024E535CABE_png

Layer selection

098000000245059DA89_png

D Code selection (hight light items that use this dcode)

099000000242A1CE20F_png

Info about Gerber file options loaded in the current layer

4. Lewy pasek narzędzi

026000001BEE0A3377E_png

grid_png

Grid on / off

polar_coord_png

Display polar coordinates on / off

unit_inch_png unit_mm_png

Units selection to display coordinates

cursor_shape_png

On grid cursor shape selection

pad_sketch_png

Display mode selection (solid or outlines) for flashed items

track_sketch_png

Display mode selection (solid or outlines) for lines

opt_show_polygon_png

Display mode selection (solid or outlines) for polygons

gerbview_show_negative_objects_png

Show negative objects in ghost color

show_dcodenumber_png

Show / hide D Codes values (for items using a dcode)

gbr_select_mode0_png gbr_select_mode1_png gbr_select_mode2_png

Mode used by Gerbview to show layers.

5. Polecenia menu

5.1. File menu

gerbview-file-menu_png

It is possible to load gerber and drill files into Gerbview. There is also an auxiliary option to export gerbers to pcbnew. Previously (a long time ago) it was also possible to load so called Dcodes, but those are now obsolete and is therefore not possible anymore.

5.1.1. Eksport do Pcbnew

GerbView posiada limitowaną możliwość eksportu plików Gerber do Pcbnew.

Końcowy rezultat bardzo zależy od tego, jakie cechy formatu RS274X zostały użyte w plikach Gerber.

Format RS274X posiada cechy zorientowane na raster, które nie mogą być skonwertowane (głównie wszystkie cechy związane z obiektami w negatywie).

Elementy tworzone przez polecenia błyskowe, są konwertowane na przelotki.

Linie są konwertowane na segmenty ścieżek (lub na linie graficzne w przypadku warstw nie będących warstwami sygnałowymi).

Wobec czego, użyteczność skonwertowanego pliku silnie zależy od sposobu w jakim pliki Gerber zostały wygenerowane przez dane narzędzie PCB.

5.2. Preferences menu

0A1000000964D11366E_png

Menu to pozwala na dostęp do niektórych opcji związanych z wyświetlaniem oraz pozwala na edycję skrótów klawiszowych.

5.3. Menu Różne

07C000000A353743B55_png
 • Lista D-Kodów pokazuje D-kody jakie zostały użyte oraz ich parametry.

 • Pokaż źródło pokazuje zawartość pliku Gerber z aktywnej warstwy w edytorze tekstu.

 • Wyczyść warstwę kasuje zawartość aktywnej warstwy.

6. Panel zarządzania warstwami

The layer manager has 2 purposes:

 • Select the active layer

 • Show/hide layers

0B3000001287840DA48_png

The active layer is drawn after the other layers.

When loading a new file, the active layer is used (the new data replace the previous data)

Note:

 • Mouse left click on a line: select the active layer

 • Mouse right click on the layer manager: show/hide all layers

 • Mouse middle click on a icon: select the layer color.

6.1. Tryby wyświetlania warstw

 • Raw mode gbr_select_mode0_png

Each gerber file and each item in files are drawn in the order files are loaded.

However the active layer is draw last.

When Gerber files have negative items (drawn in black) artefacts are visible on already drawn layers

1E300000128112D054B_png
 • Stacked mode gbr_select_mode1_png

Each gerber file is drawn in the order files are loaded.

The active layer is draw last.

When Gerber files have negative items (drawn in black) there are no artefacts on already drawn layers, because this mode draws each file in a local buffer before it is shown on screen. Negative items do not create artefacts.

1E300000128112D054B_png
 • Transparency mode gbr_select_mode2_png

1E5000001173F9F077E_png

6.2. Wyświetlanie wybranej warstwy

Efekt ten jest widoczny tylko w trybach prostym lub nakładkowym.

The layer 1 (green layer) is drawn after the layer 2

177000000C0CEC3BA7F_png

The layer 2 (blue layer) is drawn after the layer 1

1AC000000DFCC4C960B_png

7. Drukowanie warstw

7.1. Dostęp do okna dialogowego drukowania:

To print layers, use the print_button_png tool, or the main menu (files)

Uwaga

But be sure items are inside the printable area (select by sheetset_png a suitable page format).

Nie należy zapominać, że fotoplotery używają zwykle dużego pola roboczego, znacznie przekraczającego rozmiar strony używany w drukarkach.

Często zajdzie potrzeba przesunięcia (za pomocą poleceń blokowych) całości warstw.

7.2. Przesuwanie bloków

Można przesuwać elementy poprzez operacje przeciągania (z wciśniętym lewym klawiszem myszy) i przesuwać wybrane obszary na ekranie.

Kliknięcie lewego klawisza myszy służy do umieszczania przesuwanego obszaru, który obecnie jest zaznaczony.